Välkommen till Infra Management!

DYNAMISK BERGBULT | BERGFÖRSTÄRKNING | CONCRETE CANVAS | CONSULTING GRUVA & JÄRNVÄG

stitching-horizontal

Infra Management i Norr AB är ett företag verksamt inom teknisk Consulting och
produkter i Sverige och internationellt..

Vi arbetar med olika typer av konsultuppdrag som dokumentstyrning, byggledning, risk management, miljö- och kvalitetsledningssystem, projektledning och skräddarsydda utbildningar.

Vi har agenturer i Sverige på olika produkter som Concrete Canvas och BoS.

Vi säljer egenutvecklad bergbult på den internationella gruvmarknaden och företräder även företag med bergbultar och gruvtekniska produkter på den nordiska gruv- och tunnelmarknaden.

Vi har agenturer i Sverige på olika produkter som Concrete Canvas och BOS samt
Sogeco avseende byggande av modulhus.
 

stitching-horizontal
EUlogo_v_RGB

Utveckling och patentskydd av vår Dynamiska Bergbult för djupa underjordsgruvor har skett via delfinansiering av EU.